5 MAAGANG SINTOMAS NG CERVICAL CANCER NA HINDI MO NAPAPANSIN

SPONSORED LINKS
Ang mga kababaihan ay kalimitang nagpapakita ng sintomas ng cervical cancer sa una at huling stages nito.Hanggang ang pre-cancer ay maging totoo na invasive cancer na kumakalat na sa kalapit nitong mga tissue, imposibleng matuklasan ang kondisyong ito hanggang ikaw na nga ay dumaranas ng matinding sakit o kirot. Pero pagkatapos nito ay makikita mo na maigi ang mga sintomas.

1. SAKIT SA PAA

Karaniwan itong nakikita sa early stages ng cervical cancer. Makakaranas ka ng pamamaga at sakit sa paa. Nangyayari ito kapag ang pamamaga ng cervix ay nahaharangan na ang normal na pagdaloy ng dugo na magdudulot ng pamamaga at sakit sa paa.

2. VAGINAL DISCHARGE

Normal lamang sa babae ang magkaroon ng maliit na vaginal discharge pero kapag ito ay dumami at bumaho ay dapat mag-alala ka na.

3. HINDI PANGKARANIWANG PAGDURUGO

Sa lahat ng sintomas, ito ang isa sa pangkaraniwan. Kapag ang babae ay nakaranas ng vaginal bleeding ng biglaa, ito ay maaaring sintomas ng cervical cancer. Kumunsulta sa isang physician kapag naulit ang pangyayaring ito.

4. HIRAP SA PAG-IHI

Ang maingat na pag-obserba sa iyong pagihi ay makakatulong para tuklasin kung meron kang cervical cancer. Ito ay sinasabi na parang masikip at masakit na pakiramdam na halos hirap kang ipagpatuloy ang pagihi.

5. HINDI KOMPORTABLENG PAGTATALIK

Ang sakit na nadarama at hindi pagiging komportable kapag nakikipagtalik ay isa ding sintomas ng pagkakaroon ng cervical cancer. is also a factor of cervical cancer. Kailangan mong kumunsulta sa doktor kapag nangyayari ito.
SPONSORED LINKS
Loading...

0 comments