HAWAKAN ANG DULO NG MGA DALIRI SA PAA AT MAAARI MONG MALAMAN KUNG MERON KANG PROBLEMA SA PUSO!

SPONSORED LINKS
Isang bagong pag-aaral ang nakatuklas na ang mga tao na kayang abutin ang mga daliri ng kanilang paa ay may malusog na puso.Para gawin ang paraan na ito ay umupo sa sahig na nakabuka ang mga paa at nakataas ang mga daliri sa paa.

Subukan mo na abutin at hawakan ang mga daliri sa paa. Kapag fexible ang iyong katawan at nahawaka mo ito, ang ibig sabihin nito ay flexible at malusog din ang puso mo.

Ang pag-aaral na ito ay ginawa sa USA (North Texas) na sangkot ang 526 participants na may edad 20 hanggang 83 taon.

Habang sinusubukan nilang abutin ang mga daliri sa kanilang paa ay sinukat ang kanilang blood pressure at pinagmasdan ng mabuti ang aktibidad sa kanilang arteries at puso.

Ayon sa resulta, ang mga lumahok na may sakit sa puso ay hindi maabot ang mga daliri ng kanilang paa.

Ang pag-aaral na ito ay natuklasan ang koneksyon ng katawan at artery elasticity lalo sa mga lumahok na may edad 40 taon pataas.

Bakit hindi mo subukan ito ngayon? Kapag nahawakan mo ang mga daliri ng paa mo habang naka-upo ng diretso ay malusog ang iyong puso at kapag hindi ay maaaring magpa-konsulta agad sa doktor.
SPONSORED LINKS
Loading...

0 comments