ISANG BUWAN BAGO ANG STROKE, MAKIKITA SA KATAWAN MO ANG MGA MAAGANG SENYALES PARA DITO – HUWAG ITONG ISAWALANG-BAHALA!

SPONSORED LINKS
Ang stroke ay nangyayari kapag may mahinang daloy ng dugo sa utak na nagreresulta sa pagkasira o pagkamatay ng mga cells.Ito ang no.5 na pangunahing dahilan ng pagkasawi at pagkapilay ng tao sa USA. May 2 uri ng stroke: ischemic, na nangyayari dahil sa bara sa mga arteries patungo sa utak at hemorrhagic na dahil sa mahinang daloy ng dugo.

Kapag ang isang blood vessel na nagdadala ng nutrients sa utak ay naharangan o nabutas ng isang clot, ang ilang parte ng utak ay hindi makakatanggap ng wastong dami ng oxygen at magiging sanhi ito ng cell death.

Ang utak ay isang kompilkadong parte ng katawan na nagkokontrol sa lahat ng gawain ng katawan, at kapag nangyari ang stroke ay apektado ang mga parte ng katawan na kontrolado ng isang partikular na bahagi ng utak.

Importante na malaman mo ang mga maagang sintomas nito para mapigilan ang paglala nito o mabigyan ka ng wastong oras para makahanap ng tulong na medikal.


Kapag ito ay nagawan ng lunas ng maaga ay maiiwasan mo rin ang disability o kahirapan sa paggalaw. Ayon sa mga eksperto, ang mga sintomas ng stroke ay nag-iiba sa bawat indibidwal na tao at depende rin sa uri ng stroke, ang apektadong parte ng utak at ang grabe ng pagkasira. Gayunman, lahat ng uri ng stroke ay may isang parehas na sintomas at ito ay ang pagsimula na lang ng bigla.

ITO ANG MADALAS NA SINTOMAS NG KONDISYON NA ITO:

Walang maramdaman sa kaliwang braso, paa o kaliwang bahagi ng mukha.
Hirap sa pananalita at hirap maintindihan ang ibang tao.
Paralysis ng buong katawan o kalahati nito.
Hirap makakaita sa parehas na mata.
Hiccups
Palaging nahihimatay
Pagkahilo
Pananakit ng katawan
Hirap sa paghinga
Hallucinations o mga guniguni
Epileptic attacks
pagbabago sa personalidad
SPONSORED LINKS
Loading...

0 comments