14 NA MGA PAGKAIN NA NAKAKAPAGDULOT NG KANSER NA HINDI MO DAPAT KAININ

SPONSORED LINKS
Sinabi ito ng American Organization for Disease sa kanilang site, “Napatunayan ng mga eksaminasyon na ang karamihan ng kanser ay maaaring iwasan. Ang mga pananaliksik na ginawa ay natuklasan na ang 60-70% ng mga ito ay preventable at ito ay sa pamamagitan ng pagbago ng uri ng pamumuhay.”Sa article na ito ay mababasa mo ang maaari mong gawin para mabago ang diet at paraan ng pamumuhay mo para mapabuti ang iyong kalusugan.

BPA lined cans:

Ito ay isang ingredient na makikita sa hard plastics at tar na ginagamit bilang coating ng metal cans. Ito ay ini-uugnay sa kanser, infertility, diabetes at obesity.

Ligtas lamang ang canned foods kung ito ay marked na BPA free dahil wala itong bisphenol-A (BPA). Ang BPA ay makikita din sa maraming uri ng plastic items at dental composites.

Cured at smoked foods:

Ang nitrates at nitrates ay mga preservatives na ginagamit para hindi mabulok ang mga pagkain at bigyan din ng kulay ang mga karne. Kapag sila ay niluto nagiging N-nitroso compounds sila tulad ng nitrosamines at nitrosamides. N-nitroso compounds ay may kaugnayan sa pagtaas ng tsansa na magkaroon ng kanser.

Cultivated fish: 


Sa sinabi ng Food and Water Watch, ang cultivated fish ay mataas ang laman na pollutants kompara sa wild fish tulad ng PCB na isang cancer-causing agent.

Dahil sa overcrowding sa fish farms, ang mga isda ay walang kakayahan na labanan ang sakit at nahahawaan din nila ang ibang mga isda. Ginagamitan din sila ng pesticides dahil sa ocean lice.

GMOs: 

Sa kasamaang palad ang GMOs (Genetically Modified Organisms) ay mabilis na kumalat na sa mga pamilihan ng mga pagkain. Iwasang kumain ng mga ito at maghanap ng GMO free labes sa mga binibiling mga produkto.

Barbecued Meat: 

Ang Polycyclic Hydrocarbons o PAH ay nagagawa dahil sa pagsunog ng coal o kahoy. Ito rin ay nakukuha sa paglagay ng karne sa apoy at sumipsip sa iba pang mga sangkap na niluluto at ito ay carcinogenic.

Hydrogenated Oils: 

Ito rin ay tinatawag na trans-fats at isang man-made na produkto. Ito ay may compound structure na binago para hindi sila mabulok kaagad.

Sinabi rin ng Harvard School of General Health na ang trans-fats ay pinahihina ng immune system at maaaring magdulot ng mga kondisyon tulad ng coronary illness, stroke, diabetes at marami pang iba.


Microwave popcorn: 

Ang makina na ito ay nababalutan ng Perfluoralkuls, perfluotooctanoic acid (PFOA) at perfluorooctane sulfonate (PFOS) sa loob para hindi kumalat ang oils na lumalabas sa pagkain.

Maaari itong mahigop ng popcorn at kapag nakain ay isang blood contaminant. Ang PFOA ay iniugnay sa mga tumor sa organs ng hayop (liver, pancreas, testicles at mammary organs sa daga).

Non-natural organic products at vegetables: Marami itong pesticides, herbicides at GMOs na mapanganib sa kalusugan.

Processed foods: 

Ang cured meats ay mataas sa nitrites at nitrates na delikado para sa tiyan.

Refined sugars: 

Nakakapagdulot ito ng maraming isyu sa kalusugan tulad ng low HDL levels, coronary illness, increased blood pressure, obesity, weak immune system, joint inflammation at marami pang iba. Ang kanser cells ay lumalaki dahil sa sugar.

Soda at sports drinks: 

Mataas ito sa fructose corn syrup, sugars, coloring, aspartame at maraming pang mga kemikal. Binabawasan nito ang kinakailangan na bitamina at mineral sa katawan mo.

Soy protein isolate: 

Ito ay isang uri ng genetically modified na produkto at mataas din sa pesticides at herbicides.

Ayon sa American Dietetic Affiliation, ang soy protein isolate ay kilala na nakakasira sa kakayahan ng katawan na iproseso ang pagkain.

Ito ay may laman na aluminum dahil sa paraan ng paggawa dito at maaaring makasira din sa sensory system at kidneys.

Chlorine oxide as a chlorine gas shower is utilized as a whitener, and additionally a aging agent. What you wind up with is a starch without supplements and loaded with toxins.

Sugar: 

Maraming disease cells ang lumalala dahil dito at para sa mga taon na may kanser ang pag-iwas dito ay importante.

White flour: Ito ay ginagamitan ng fungicide at pesticides para magawa at chlorine oxide bilang whitener kaya mataas ito sa toxins.
SPONSORED LINKS
Loading...

0 comments