5 SENYALES NG TESTICULA CANCER NA IKINAHIHIYANG PAG-USAPAN NG MGA KALALAKIHAN (AT 5 SENYALES KUNG KUMALAT NA ITO)

SPONSORED LINKS
Kahit nagiging pangkaraniwan na ang testicular cancer ay maraming tao pa rin ang ayaw pag-usapan ito dahil nahihiya sila. Pero wasakin na natin ang “taboo” na ito dahil mahalaga para sa isang lalake na malaman ang lahat tungkol sa sakit na ito.May mga 8,720 lalake ang maaaring ma-diagnose ng testicular cancer sa United States pagdating ng 2016. Ang average age ng diagnosis ay 33 taon lamang. Ang karaniwang kauna-unahang sintomas ng testicular cancer ay ang pagbago ng hugis ng isa o dalawa sa testicles. Madalas ang pagbabago na ito ay walang kasama na pananakit.

Marami sa health professionals ang nagpapayo na dapat ang mga kalalakihan na nasa edad na 15-40 ay dapat marunong na suriin ang sarili. Ang self-check na ito ay mahalaga para makita agad ang mga maagang sintomas. Importante ito lalo na kung may family history sila ng testicular cancer.

PAANO GAWIN ANG TESTICULAR SELF-EXAM:

Hawakan at ipuwesto ang ari para masuri ng mabuti ang mga itlog ng isa-isa. Ilagay ito sa gitna ng hinlalaki at mga daliri at marahan na pakiramdaman kung may mga maliliit na bukol sa loob nito o kung nagbago ang laki at hugis nito.

ITO ANG MADALAS NA SINTOMAS NG TESTICULAR CANCER

Pamamaga o bukol sa isa o dalawang itlog. Maaaring wala kang maramdaman na pananakit dito.
Mabigat na pakiramdam sa itlog.
Pananakit o pakiramdam ng increased pressure sa lower belly o groin area.

Sa rare cases nito, ang germ cell tumors ay maaaring magdulot ng breast growth o pananakit dito. Ang ilang tumor cells ay maaaring gumawa ng estrogen na magpapalaki sa suso at magreresulta ng kawalan ng gana sa pagtatalik.

Sa early puberty sa mga batang lalake: ang ilang cell tumors ay maaaring lumikha ng androgens (male sex hormones), wala itong epekto para sa mga nakatatandang mga lalake pero sa mga bata ito ay makikita bilang maagang senyales ng puberty tulad ng paglalim ng boses at pagkakaroon ng facial at body hair.TANDAAN:


1. Normal lamang na mas malaki ng kaunti ang isang itlog kumpara sa isa.
2. Normal lamang na mas mababa ng kaunti na nakabitin ang isang itlog kumpara sa isa.

SINTOMAS NG TESTICULAR CANCER SA LATER STAGES:


Ang advanced stage ng testicular cancer ay kung kumalat na ito sa ibang mga organs. Ang sintomas na ito ay depende sa naapektuhan na organ.

Matinding pananakit sa lower back at tiyan na nangyayari dahil kumalat na ang cancer sa lymph nodes sa likod ng tiyan.

Palaging mahina, pinagpapawisan ng walang dahilan, madalas nilalagnat at palaging may sakit.

Kakulangan sa hininga, pag-uubo at pananakit ng dibdib. Sa ilang sitwasyon, ang pag-ubo ng dugo ay dahil kumalat na ang kanser sa baga.

Madalas na pananakit ng ulo at pagkalito kapag umabot na ang kanser sa utak.

Pananakit ng tiyan kapag naapektuhan na nito ang atay.

IMPORTANT NOTE:


Maraming non-cancerous na kondisyon tulad ng testicle injury o pamamaga ay maaaring magdulot ng sintomas na kaparehas ng testicular cancer. Isang halimbawa nito ay ang pamamaga ng itlog (orchitis) o pamamga ng epididymis (epididymitis) na maaaring magdulot ng pamamaga sa isa o dalawang itlog.

ITO ANG ANG ILANG TESTICULAR EXAM AT TESTS:

TESTICULAR ULTRASOUND

Ang test na ito ay magagawa para maalis ang ilang dahilan ng namamaga o masakit na itlog bago ito tanggalin.

BLOOD TESTS

Ang testicular cancer ay karaniwang gumagawa ng high levels ng ilang hormones na nasusukat gamit ang blood tests. Tinatawag ito ng mga doktor na tumor makers. May 3 magka-ibang tumor makers na nililikha ng testicular cancer. Alpha-Fetoprotein (AFP), Beta-Human Chorionic Gonadotropin (ß-HCG) at Lactate Dehydrogenase (LDH)

IMAGING TESTS


Ito ay tuland Chest-X-ray, at CT scan ng dibdib, abdomen, at pelvis.

Ang testicular cancer ay isa sa pinakamadaling gamutin na uri ng kanser lalo na kung naagapan ito. Pinapayo namin na magself-exam ka once a month. Kapag may kakaiba ka na nararamdaman ay magpasuri agad sa doktor.
SPONSORED LINKS
Loading...

0 comments