BAKIT DAPAT HUWAG MONG HAYAAN NA HALIKAN NG KAHIT SINO ANG BABY MO SA BIBIG NITO

SPONSORED LINKS
Mahalaga na dapat ilayo mo ang iyong sanggol sa maruming paligid o may sakit na mga tao para walang masamang mangyari sa kanilang kalusugan. Kahit hindi ito masyadong grabe na mga sitwasyon ay dapat iwasan na para lang makasigurado tayo.Kung may mga may sakit kang mga bata ay manatili lamang sa bahay at huwag silang papuntahin kung saan-saan. Iwasan din na hawakan ang ibang mga bata at halikan sila para hindi na kumalat ang sakit.

May ilang balisang mga nanay ang kaagad na pumupunta sa espesyalista ng madalas o binabalutan ang kanilang mga bata ng cottong scarf. Kumakalat ang germs sa buong paligid lalo na sa influenza season at hindi lahat ng oras kaya mong protektahan ang mga anak mo.

Sa article na ito ay mababasa mo ang kuwento ng nanay na galing sa UK na si Claire Henderson, ang kanyang maliit na batang babae na si Brooke ay nahalikan sa bibig at pagkatapos nito ay nagsayang ng 5 araw sa isang doctor's facility dahil sa herpes infection sa kanyang bibig, pisngi at baba.

Pero sa kabutihang palad ay naging ligtas siya dito. Hindi ito ang kaparehas na nangyari sa isang sanggol na under 3 months sa Queensland na ang pangalan ay si Eloise Lampton dahil namatay siya dito pagkalipas lamang ng ilang araw ng kanyang kapanganakan.

“Iwasang halikan ng kahit sino man ang baby mo kahit gaano mo pa sila ka-close o kahit malinis silang tingnan.” Sinabi ni Claire Henderson sa isang online networking.


“Bukod dito, kung may sipon ang isang tao ay pagsabihan silang lumayo muna sa bata hanggang magaling na sila.”

Sadyan hindi maingat ang ibang tao at lumalapit na lang o hahawakan ang iba kahit may nakakahawa silang sakit.

Para sa mga matatanda ang isang ordinaryong sakit ay baka simple lamang pero kapag nahawaan nito ang isang bata at lalo na ang mga sanggol ay baka maging seryoso o nakasasama ito.

Kung may nagsabi sa iyo na nanay na maaaring huwag muna na hawakan o lapitan ang kanilang mga anak ay dapat irespeto mo ito.

Ang pagiging maingat lalo na para sa mga anak mo ay isang mabuting bagay at dapat mo itong gawin bilang isang responsableng magulang.

Kaya huwag mong halikan ang isang baby sa bibig o lips nito. Huwag mo ring hayaan na lumapit ang may sakit mong anak sa isang sanggol. At kung hindi immunized ang anak mo ay huwag muna silang paalisin sa bahay kung may mga sakit ito.

Hindi tayo pwedeng maging mapagbigay sa lahat ng oras at dapat nating tandaan na ang kaligtasan ng ating anak ay una sa lahat.
SPONSORED LINKS
Loading...

0 comments