ANG MGA MALING NAKASANAYAN NA GAWIN NA MGA BABAE NA MAGPAPADOBLE SA TIYANSA NA MAGKAROON NG OVARIAN CANCERS

SPONSORED LINKS
Ipapabasa namin sa inyo ang mga kakaiba at mali na bagay na nakasasanayan ng mga kababaihan, na sa kinalaunan ay magpapadoble sa pagkakaroon ng ovarian cancer. Karamihan sa mga babae ay maselan pagdating sa pansariling kalinisan lalo na sa ibaba nila.Lingid sa kaalaman ng karamihang babae may mga nakasasanayan silang gawin na maaaring magdulot ng malubhang karamdaman sa kanilang katawan. Ang National Institute of Science ang nakaalam na ang ibang mga nakasasanayan nilang gawin ay maaaring may kaugnayan sa paglala ng ovarian cancer ayon sa mga pag-aaral na ginawa ng mga babae rin sa buong mundo.

Ang ovarian cancer ay pang-anim sa pinakapangkaraniwan na kanser pagdating sa babae na naninirihan sa Unitied Kingdom at marami sa kanila ang hindi na nakakarekober sa sakit na ito. Ang sakit na ito ay ang pagkakaroon ng tumor sa ovary. Ito ay pumupunta pataas ng epithelium o outer lining ng ovary. Ito ay itinuturing na “silent killer” dahil hindi ito nagpapakita ng kahit anong sintomas na maaaring mapansin kaagad hanggang umabot sa punto na malubha na ito.

Ano ang mga habit o nakasasanayan na gawin ng mga babae na nagpapataas sa posibilidad na magkaroon ng ovarian cancer?

Sinabi ng mga mananaliksik na ang madalas na paghugas ng ari ng mga babae ay nagpapalala pala sa pagkakaroon ng ovarian cancer pero karamihan ng babae ay nag-aakala na nakakabuti ito para sa kanila. Gayunman, nirerekomenda ng mga doktor na iwasan ang paggamit ng tubig sa paghugas ng kanilang ari dahil sinisira nito ang natural na balanse ng healthy bacteria na nagbibigay daan para sa mga impeksyon.

Sa isang pag-aaral, ipinakita na may halow 29% ng mga 232 participants na nagsabi na madalas nilang hinuhugasan ang kanilang ari at may at least 57% ang hindi. Ipinakita din sa isang pag-aaral na ang 29% na ito ay iniugnay sa mga sakit na pelvic inflammatory disease, cervical cancer at kahit mga fungal infection at reduced fertility.

Sinabi ni Prof. Joelle Brown na galing sa epidemiology ng University of California na nagulat sa mga pag-aaral na ginawa sa mga bagay na may kaugnayan sa paglala ng ovarian cancer.

May hindi kukulang sa 7,300 na bilang nga mga babae ang nagkakaroon ng ovarian cancer sa buong mundo bawat taon at nakakalungkot sabihin na ang survival rate dito ay 35% lamang, ang ibig sabihin nito ay 11 babae ang namamatay bawat araw dahil sa ganitong klase ng kanser. Ito ang dahilan kung bakit ginawa na Ovarian Cancer Awareness Month ang buwan ng Marso, ang buong buwan na ito ay tungkol sa pagbibigay ng wastong kaalaman sa mga babae tungkol sa malubhang sakit na ito.

Mahirap makahanap ng epektibong paraan para magamot ang aggressive ovarian cancer. Pero maraming babae pa rin ang nasanay na sa gawain na ito at walang alam tungkol sa maaaring maging epekto nito. At sa artikulo na ito ay mababasa mo ang ilan sa madali makitang mga sintomas ng ovarian cancer.

ITO ANG LISTAHAN NG MGA SINTOMAS NG OVARIAN CANCER:

Unang-una, kung nakararanas ka ng sobrang pagdurugo, at hindi ito normal para sa iyo ay dapat magpakunsulta ka kaagad sa doktor. Ang paraan ng pagdurugo, kung marami, iba ang kulay, lapot at pagkakataon o oras ng buwan ay mga indikasyon kung dapat ka nang mag-alala.

Kakaibang vaginal discharge
Pelvic pressure o sakit sa pelvis
Pananakit ng tiyan o abdomen
Pananakit ng ikababang bahagi ng likod
Paglobo ng tiyan, madaling mabusog at hirap sa pagkain at digestion
Pagbabago sa pagdumi at ihi
Sakit na nararamdaman habang nakikipagtalik
PagkapagodMGA PANGUNAHING NAGPAPATAAS NG TIYANSA PARA MAGKAROON NG OVARIAN CANCER:


Matandang edad
Lahi
Kasaysayan sa pamilya
Personal na karanasan o kasaysayan
Genetics
Hindi nabubuntis
Hormone replacement therapy
Fertility drugs

ANO ANG DAPAT MONG GAWIN PARA MAIWASAN ANG OVARIAN CANCER?


KUMAIN NG BROCOLLI


Ang brocolli, kale at cabbage ay mga cruciferous na gulay na marami sa phytochemicals, na kilala bilang glucosinolates at sulphoraphanes na sumusuporta sa detoxification, estrogen metabolism at kilala rin sila na nakababawas ng tiyansa na magkaroon ng mga kanser.

MADALAS NA PAGDAAN SA GYNECOLOGICAL EXAMS

Ang ovarian kanser ay kayanng patayin ang 15,000 na katao sa US at dadapuan din nito ang karadagang 22,00 0 sa paglipas ng panahon. Sa buong mundo, may hindi kukulang sa 140,000 na kababaihan ang namatay sa sakit na ito noon taon na 2008. Ang maagang diagnosis ay maaaring pataasin ang tiyansa mong mabuhay sa sakit na ito. Lahat ng mga babae ay dapat dumaan sa gynecologic at pelvic exams kahit isang beses bawat taon. Ang kompletong exam ay may kasamang pap smear, isang mano-manong pagsusuri ng mga pelvic reproductive organs, vaginal ultrasound at breast examination.

VITAMIN D

Ang antas ng vitamin D sa katawan ay konektado sa pagkakaroon ng kanser. Kung mababa ito ay mas malaki ang posibilidad na dapuan ka ng ganitong mga sakit. Ang mga babae na may ovarian cancer ay 3 beses na mas malaki ang tiyansa na may kakulangan sa 25(OH) D3 na antas sa katawan. Magpasuri sa doktor kung may kakulangan ka dito para maresetahan ka ng mga supplements. Ang pinakamainam na antas nito ay 55-80ng/ml.

CHINESE HERBAL MEDICINE


Ang scutellaria barbata ay pinag-aralan sa Department of Gynecology sa University of California, San Francisco dahil sa mga anti-cancer components nito na nakapipigil sa paglaki at paglala ng ovarian cancer cells at ginagamit ito ng madala sa mga Chinese herbal medicines para sa breat at ovarian cancer.

KAKAIBANG MGA DESISYON

Ang ilang mga babae na may mataas ang tiyansa na dapuan ng ganitong sakit dahil sa genetics o may kasaysayan ng ganitong sakit sa kanilang pamilya ay pinipili na gumamit ng mga birth control pills at iba pang hormonal drugs tulad ng Lupron. Ang ilan naman ay pinatatanggal ang kanilang ovary bago maging huli ang lahat. Ang mga seryosong desisyon na ito ay dapat maingat na isipin at gawin sa tulong ng mga personal physicians.
SPONSORED LINKS
Loading...

0 comments