MGA MAAARI MONG GAWIN PARA MABIGYAN NG LUNAS ANG SCIATIC PAIN (ISANG PANANAKIT NG LOWER BACK NA UMAABOT SA LIKOD NG DALAWANG HITA)

SPONSORED LINKS
Ang sciatic pain isang resulta ng isyu sa ikababang bahagi ng likod. Gayunman, marami pa ring maaaring maging dahilan kung bakit nararanasan mo ang pananakit sa parte ng katawan mong ito, ayon sa Spine-Health.Kung marami kang alam sa mga maaagang senyales ng sciatica ay mabisa ito para malaman mo kaagad kung ang sakit na nararamdaman mo sa ikababang bahagi ng likod mo ay may kaugnayan nga dito.

BAKIT NGA BA NANGYAYARI ANG SCIATICA?

Nangyayari ang sciatica kung ugat ng lumbosacral spine at lower lumbar ay nairita. Kasama sa sciatica ang lumbar herniated disc katulad ng degenerative disc disease, isthmic spondylolisthesis at spinal stenosis.

Pero marami sa mga tao ang hindi alam na may iba pang mga bagay na maaaring magpalala ng sitwasyon katulad ng mga:

Pagbubuntis
Muscle spasms sa likod at puwit
Sobrang bigat ng katawan
Hindi pagiging aktibo sa pisikal na gawain
Pagsuot ng high heels
Pagtulog sa mattress na sobrang lambot

MGA SINTOMAS NG SCIATIC PAIN:


Para sa iyong impormasyon, ang sciatica ay hindi isang karamdaman o sakit. Madalas itong nagsisimula sa mga isyu sa lower back na maaaring magbunga sa mga sintomas katulad ng mga:

Pananakit ng lower back
Pananakit ng puwit at hita na lumalala kung matagal na nakaupo
Pananakit ng balakang
Nasusunog na sensasyon na umaabot sa hita
Kawalan ng pakiramdam, panghihina at kahirapan sa pagkilos ng mga hita o paa
Walang tigil na sakit sa isang bahagi ng puwitMGA PARAAN PARA MABIGYANG LUNAS ANG SCIATICA


Ang sciatica ay maaaring malunasan sa tulong ng self-care. Ito ay sa pamamagitan ng pag-eeherisyo, pagbawas sa timbang at pag-iwas sa pagsuot ng high heels. Kung hindi pa rin tumigil ang pananakit ay subukang magpakunsulta sa doktor para malaman kung ano talaga ang dahilan nito at mabigyan kaagan ng remedyo.

ANG DOKTOR MO AY MAAARING RESETAHAN KA NG MGA:


Anti-inflammatories
Muscle relaxants
Narcotics
Anti-seizure medications
Tricyclic antidepressants

MGA THERAPIES NA MAAARI MONG GAWIN KUNG NAKARARANAS KA NG SOBRANG SAKIT DAHIL SA SCIATICA:
PHYSICAL THERAPY

Ito ay para mapigilan ang paglala ng pinsala o pagkabalda ng katawan at gumagana para mapalakas ang mga kalamnan, pataasin ang flexibility, suportahan ang likod at para maiwasto ang posture.

STEROID INJECTIONS

Ang corticosteroid ay ipapasok sa nairitang mga nerve sa pamamagitan ng injection. Giginhawa ang pakiramdam mo at mababawasan ang mga sintomas ng sciatica. Sa kasamaang palad, ang paraan na ito ay pansamanatala lamang at mawawala ang epekto pagkalipas ng ilang buwan.

SURGERY


Kung sobra na ang sakit na nararamdaman mo dahil sa sciatica at naipit na ng husto ang mga nerves ay magdudulot ito ng sobrang panghihina ng katawan, sakit sa pantog at kawalan ng kakahayan na magdumi na hindi na maaaring masolusyonan gamit ang injections o therapy ay kinakailangan mo nang maoperahan.
SPONSORED LINKS
Loading...

0 comments