MGA MAGAGAWA MO KUNG SAKALING MAY NAKAGAT NG AHAS SA PALIGID MO

SPONSORED LINKS
May halos nasa 7,000 na nakalalasong kagat ng ahas ang naiuulat sa America bawat taon. Ang kagat ng ahas ay karaniwang nakasasama sa katawan ng tao.Maaari itong magdulot ng allergic reaction, impeksyon o pagkasawi. Ang biktima ay maaaring may minuto lamang para mabuhay pero depende ito sa ahas na kumagat sa kanya at kung ilang lason o venom ang natanggap niya.

Kung nakagat ka ng ahas ay magpatingin kaagad sa doktor. Ito ay dahil madalas ay hindi alam ng tao kung ang ahas na kumagat sa kanya ay nakakalason o hindi.

Sa kabutihang palad, may mga magagawa kang paraan kung sakaling may nakagat ng ahas sa paligid mo. Ito ang dapat mong gawin:

TUMAWAG NG AMBULANSYA
Kung ang ahas ay nakalalason.
Kung hirap sa paghinga ang biktima.
Kung nawalan ng malay ang biktima.

PROTEKTAHAN ANG BIKTIMA

Ipaliwanag sa biktima na hindi lahat ng ahas ay nakalalason para mabawasan ang kanyang pag-aalala at pagkalito.

Ilayo ang biktima sa ahas.

Itaas ang kanyang puso kung saan siya nakagat.

Siguraduhin na kalmado ang biktima para hindi kumalat ang lason.

Talian ng malinis na benda ang sugat o kagat. Alisin ang kahit anong mga alahas sa paligin ng kagat o alisin ang sapatos kung nakagat ang biktima sa paa.

MGA BAGAY NA HINDI MO DAPAT GAWIN:


Hiwain ang kagat.
Subukang sipsipin ang lason.
Gumamit ng tourniquet, yelo o tubig.
Bigyan ng alak o caffeinated na mga inumin o kahit anong medikasyon ang biktima.
SPONSORED LINKS
Loading...

0 comments