16 SINTOMAS NA NAGSASABING SOBRANG DAMI NA NG TOXINS ANG IYONG ATAY NA NAKAKATABA!

SPONSORED LINKS
Ang liver o atay ay isa sa pinaka-importanteng parte ng katawan at mabisa nitong inaalis ang naipong toxins at dumi sa katawan.Ang pangunahing tungkulin nito ay gawing dumi ang mga toxins para maalis sa katawan sa pagihi.

Ang atay ay ginagawa ang sobra sa 400 na iba pang mga tungkulin kasama dito ang pagipon ng mga mahahalagang vitamins at minerals, pagtunaw ng fats, pagproseso ng nutrients at ang pagsira sa alkohol at druga. Kung may kakulangan ng mga mahahalagang nutrients, maaaring manghina ka dahil dito.

Ang detoxification ng katawan dahil sa atay ay ginagawa nito sa dalawang bahagi. Una, sa tulong ng enzymes, ginagawa nitong mas ligtas ang toxins sa pagbago sa anyo nito. Pangalawa, ipinagsasama nito ang toxins sa ibang molecules para gawin silang mas madaling matunaw ng tubig at mas madaling maalis sa katawan.

Gayunman, palagi tayong lantad sa mga toxins galing sa paligid, fabrics, kotse, hangin, plastik, tubig, pabrika at marami pang iba. Kahit maganda ang paraan ng iyong pamumuhay, umiinom ng malinis na tubig, pagkain ng organic foods at paggamit ng mga produktong toxin-free ay hindi ka pa rin lubos na ligtas dito.

Kapag me mahinang atay, magsisimulang maipon ang toxins at maging fat tissue. Mahirap maalis ang toxins na ito kapag hindi naibalik ang mabuting pagtakbo ng atay na maaaring dahilan kung bakit minsan nahihirapan kang bawasan ang iyong timbang.

Sa kagandahang palad, maraming senyales na magsasabi sa iyo kung stressed na ang iyong atay para makagawa ka ng paraan para mapabuti ang kalagayan nito at mapigilan ang karagdagang pagkasira nito.

ITO ANG KARANIWANG SINTOMAS NG MAHINANG ATAY:

Palaging napapagod
Sobrang pinapawisan
Biglaang pagbigat ng timbang
Hirap sa pagtunaw ng fats
Diarrhea, constipation, sakit sa tiyan, bloating, gas
Negatibong mga emosyon
Palaging nanghihina, hindi makagalaw ng maayos, hirap sa pag-iisip
Migraines, sakit sa ulo at sakit sa likod ng mata
Sakit sa balat o acne
Depresyon at pagkabahala
Bahagyang sakit ng ulo
Hindi maalis na baho ng hininga
Hormonal imbalance
Removed gall bladder
Patuloy na pananakit ng kalamnan o kasukasuan
Alerhiya
Pagiging sensitibo sa mga kemikal

Kapag naranasan mo ang ilan sa mga sintomas na ito, dapat isaalang-alang mo na kung paano mo mababago ang paraan ng iyong pamumuhay at pagkain. Unang-una, dapat maging mabuti para sa kalusugan ang lahat ng ginagawa mo sa iyong buhay at kumain ng balanse.

Iwasang kumain ng processed foods at nakakasamang mga produkto.Ang susunod na mga payo ay malaki ang mga maitutulong:


Iwasan ang GMO at kumain lamang ng organic foods
Iwasang ang refined sugars tulad ng white/brown sugar, beet sugar, cane sugar at cane juice sugar.
Bawasan o wag ng uminom ng alkohol
Uminom ng maraming tubig

Dapat balanse ang iyong pagkain at marami sa healthy fats, fermented foods, mataas na kalidad na mga halaman at animal proteins, seeds, whole foods, sprouted grains at hilaw na mani.

Dagdagan ang dami ng kinakaing leafy green vegetables dahil mayaman ito sa vitamin B, vitamin C, folate at magnesium.

Ingatang huwag kumain ng sobra sa 20-25g ng fructose o fruit sugar araw-araw.

Iwasan ang inflammatory oils tulad ng soybean, vegetable oil, corn, canola, cotton seeds, sunflower at safflower

Kumain din ng mayaman sa amino acids tulad ng parsley, beets, cabbage, hilaw na spinach, bone broth, pasture-raised na itlog at manok.

Kumain ng bawang, kale, sibuyas, broccoli, Brussel sprouts, pasture-raised eggs, asparagus para madagdagan ang sulfur intake.

Ikonsumo ang hindi bababa sa 35g ng fiber araw-araw galing sa broccoli, Brussels sprouts, avocado, artichokes, chia seeds at golden flax seeds.

Kumain lamang ng healthy fats tulad ng ghee, coconut oil, sustainable red palm oil, grass-fed butter, hem at avocado.

ANG MGA SUSUNOD NA TATLONG PAGKAIN AY PINAKAMAINAM PARA MAIBALIK ANG MAGANDANG PAGTAKBO NG IYONG ATAY:

Milk Thistle
Ang herb na ito ay nagproprotekta sa atay. Ang pangunahing sangkap nito, silymarin, ay merong malakas na antiviral, anti-inflammatory, antioxidant at anti-fibrotic na mga katangian at pipigalan ang pagkasira ng atay dahil sa droga, alkohol, virus at toxins.

Turmeric

Ang pangunahing sangkap ng curcumin ay nagbibigay ng maraming pakinabang sa kalusugan at pinipigilan nito masira ang atay. Para mas madali itong makonsumo, ihalo ito sa black pepper.

Globe Artichoke

Miyembro ito ng thistle family at epektibo sa pagpapabuti ng kakayahan ng atay. Pinapaganda din nito ang produksyon ng bile at binabawasan ang cholesterol. Kahit niluto ito ay mayaman pa rin sa oxidants kompara sa hilaw na bawang, broccoli at asparagus.
SPONSORED LINKS
Loading...

0 comments