3% LANG NA KATAO ANG MAY LETTER X SA DALAWANG KAMAY NILA AT ITO ANG IBIG SABIHIN NITO

SPONSORED LINKS
Wala itong kaugnayan sa palmistry o kahit na anong pamahiin ngunit isa itong makalumang paraan para malaman ang kinabukasan ng isang tao na ginamit ng mga Ehipto at Griyego.
Mababasa sa kasaysayan na ito ay ginamit din kahit sa panahon ni Great Alexander kung kailan sinabi ng mga taga-payo niya na siya ang magiging pinakamagaling na lider sa kanyang panahon dahil may letrang ekis sa kanyang dalawang palad.

Ipinakita sa pananaliksik na ginawa sa STI University sa Moscow, Russia na may pamagat na “X Palm Mystery and Spirit Science Formula” kung saan sinura nila ang halos dalawang milyon na katao para maintindihan nila ng husto kung may kaugnayan nga ba ang letrang ekis na ito sa kapalaran ng mga taong ito. Isinulat nila sa inilathala nilang pag-aaral na ang lahat ng tao na nakitaan nila ng letrang ekis sa dalawang palad ay puro sobrang magagaling na mga tao at kasama dito si Russian President Vladimir Putin at US President Abraham Lincoln.

Ang mga tao na may letrang ekis sa kanilang mga kamay ay malalakas ang personalidad at karaniwang mataas ang naabot kahit hindi sila gaanong nagplaplano. Habang ang ibang tao ay nahihirapan maitaguyod ang kanilang sarili ang mga tao na may dobleng ekis sa kanilang mga palad ay walang hirap abutin ang kanilang mga pangarap. Hindi magtatagal ay maisasakatuparan na nila ang kanilang tunay na tadhana kung saan mabibilang sila sa mga pinakamagagaling na mga tao bago sila mamatay.


Ang mga tao ay biniyayaan ng mga hindi pangkaraniwan na mga kakayahan. Halos alam nila ang lahat na nangyayari sa paligid nila kung kaya walang sinuman ang maaaring magtaksil sa kanila. Wala kang kahit na anong magagawa para ilihis ang mga tadhana ng mga tao na ito.

Ang mga tao na may letrang ekis sa kanilang mga palad ay malalakas din kahit sa pisikal na aspeto. May ilang pagkakataon na maaaring hindi malakas tingnan ang pangangatawan nila subalit matitibay naman ito para labanan ang kahit na anong uri ng karamdaman o sakit. Maaari nilang baguhin ang kurso ng kanilang buhay kung kailan nila gugustuhin at malaki ang nagiging epekto nila sa buhay ng ibang tao.

Ito ang mga Prophetic Qualities ng letter X:

Mataas ang nararating sa buhay
Isa sa mga pinakamatalino
Nagiging napakagaling na pinuno
Hindi makakalimutan ng mga tao kahit pumanaw na
SPONSORED LINKS
Loading...

0 comments